Till oss kan du och din organisation vända er om ni vill ha hjälp med att:

– Utveckla en nordisk projektidé

– Få information och vägledning om nordiska fonder och utlysningar av nordiska projektmedel

– Hitta samarbetspartners i andra nordiska länder

– Starta utbyten mellan olika organisationer i Norden

– Arrangera en konferens med nordiskt tema

Kontakta oss och boka en tid för ett möte.

Annika Nordenstam
annika.nordenstam(a)norden.se
+46 70 090 34 17