Hjälp med att starta projekt?

Till oss kan du och din organisation vända er om ni vill ha hjälp med att:

– Utveckla en nordisk projektidé

– Få information och vägledning om nordiska fonder och utlysningar av nordiska projektmedel

– Hitta samarbetspartners i andra nordiska länder

– Starta utbyten mellan olika organisationer i Norden

– Arrangera en konferens med nordiskt tema

Välkommen att kontakta annika.nordenstam(a)norden.se och boka tid för ett möte.

 

Pågående projekt och förstudier

Lär av varandra- integration av flyktingar och invandrare i föreningar i Norden

Föreningen Norden Västerbotten (tidigare Nordiskt informationskontor i Umeå) har under 2018 beviljats stöd av Nordiska ministerrådet till att genomföra projektet: Lär av varandra-integration av flyktingar och invandrare i föreningar i Norden.

Vi vill öka kunskapen om hur man kan gå till väga för att öka integrationen i det nordiska föreningslivet genom att arrangera och webbsända 3 workshops i vänorterna Umeå, Harstad och Vasa med föreläsare från Sverige, Norge och Finland som berättar om best practise av integration i föreningar och folkrörelser. Till workshoparna kopplas studiecirklar.

Workshoparna filmas för att kunna användas för kommande studiecirklar som best practise av nordiskt material.

Projektet har initierats av Föreningen Norden Västerbotten, Sverige, och Svenska Folkskolans Vänner i Vasa, Finland, som tidigare drivit en gränsöverskridande studiecirkel för jämställda arbetsplatser för att öka lärandet och utbytet mellan Sverige och Finland inom området. Vår tredje samarbetspartner är Föreningen Norden Harstad og Omegn, Norge. I Sverige samarbetar vi också med Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbottens län. Projektet stöttas också av Umeå kommun, Region Västerbotten och KulturÖsterbotten.

Nedan listas material i form av de inspelade workshoparna och inspirationsmaterial till det fortsatta arbetet.

Workshop 1,  2 oktober i Umeå. Maria Blomberg från föreningen Stundars, friluftsmuseum i Solf, utanför Vasa berättar om föreningens integrationsprojekt. Sabina Eliassen, Röde kors i Harstad, Nordnorge, berättar om föreningens arbete med integrationsverksamhet.

WORKSHOP 1, 2 OKTOBER UMEÅ

Inspelning workshop 1, 2 oktober

Material att läsa, inklusive Röda korsets Axxess material: Inspirationsmaterial

Presentation Stundars museum

Presentation Röde kors Harstad

WORKSHOP 2, 16 OKTOBER VASA

Material att inspireras av: Vad tycker immigranterna i Norden fungerat bra och mindre bra? Läs Nordens välfärdscentrums rapport.

Inspelning workshop 2 Vasa, 16 oktober

Presentation Röda korset Malax

Presentation Individuell människohjälp Holmsund

WORKSHOP 3, 30 OKTOBER, HARSTAD/KVAEFJORD

Inspelning Kulturstorm workshop 3, 30 oktober

Inspelning Multicultura workshop 3, 30 oktober

Inspelning Föreningen Norden Harstad og omegn workshop 3, 30 oktober

Presentation Kulturstorm

Presentation Multicultura

STUDIECIRKELMATERIAL ATT ANVÄNDA FÖR FRAMTIDA CIRKLAR

Idé till upplägg av studiecirkel, träff för träff

Intervjuer med immigranter i Norden

Avslutade projekt och förstudier

Förstudie Gränslöst innovativt företagande på landsbygden i Kvarken
Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor i Umeå beviljades under hösten 2017 stöd av Region Västerbotten för att genomföra en förstudie om gränslöst innovativt företagande på landsbygden i Västerbottens län och i Österbotten.
Förstudien ledde till att en ansökan till Interreg Botnia-Atlantica programmet våren 2018 togs fram, ”Landsbygdsbaserad affärssamverkan i Kvarken-med mikroföretagaren i centrum” men ansökan föll i sista stund på grund av svårigheter med att hitta medfinansiering och samordnande stödmottagare.
Fokusområden för affärsutveckling som diskuterades var gårdsbutiker, kreativa och kulturella näringar och kultur-och naturturism.
Under hösten genomfördes ett antal träffar mellan olika företag och aktörer, både på svensk och finsk sida, och utvärderingen visade att förstudien var mycket uppskattad av de deltagande mikroföretagarna från Västerbottens län och Österbotten, som knöt nya kontakter och fick nya nätverk under förstudiens gång.
Läs mer om förstudien i ett utdrag från vår förstudieansökan. En behovsanalys är ett av resultaten från mötet.