Föreningen Norden/Nordiskt informationskontor i Umeå är en ideell förening, grundad 1981 som en gemensam satsning av Nordiska ministerrådet, Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Föreningen Norden. I nuläget finansieras vi av Umeå kommun och Region Västerbotten.

Nordiskt informationskontor i Umeå arbetar för att synliggöra och främja det officiella och det folkliga nordiska samarbetet. Under 2018 fokuserar vi särskilt på ett ett nordiskt integrationssamarbete för föreningar och med att uppmärksamma Island, som firar 100 år av självständighet i år.

Vi förmedlar också information om nordiska stödordningar och utlysningar och har genom åren deltagit i olika samverkansprojekt bland annat EU-projektet Mare Botnicum, Kvarkenrådets projekt Kulturscen Kvarken samt flertalet projekt inom kulturområdet.

Vi deltar gärna i nya nordiska samverkansprojekt och har erfarenhet från att driva EU-projekt.

Till oss kan du och din organisation vända er om ni vill ha hjälp med att:

– Utveckla en nordisk projektidé

– Få information och vägledning om nordiska fonder och utlysningar av nordiska projektmedel

– Hitta samarbetspartners i andra nordiska länder

– Genomföra utbyten mellan olika organisationer i Norden

– Arrangera en konferens med nordiskt tema

Vi deltar gärna även själva som samverkanspart i nordiska projekt och innehar projektledningskompetens.

Tips! Gilla oss på vår facebooksida så får du information om de senaste nordiska nyheterna!

Styrelse

Föreningen Norden informationskontorets styrelse ansvarar för driften av Nordiskt informationskontor i Umeå och har en verksamhetsledare anställd.

Styrelsens ordförande är Sven-Olov Edvinsson.

Verksamhetsledartjänsten är för tillfället vakant. Rekrytering pågår.