Föreningen Norden, som grundades redan 1919, är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Vi arrangerar aktiviteter i hela landet där du som vill veta mer om Norden och lära känna dina nordiska grannar är varmt välkommen att delta.  Vi har ungefär 13 000 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 120 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 400 skol- och biblioteksmedlemmar.

Inom Västerbottensdistriktet har Föreningen Norden lokalavdelningar i Bjurholm/Nordmaling, Lycksele, Skellefteå och Umeå.

Som huvudmedlem får du:

– Erbjudanden om att delta i lokalavdelningarnas arrangemang, resor och lära sig mer om Norden och nordiskt samarbete.

– Nordens Tidning som utkommer fyra gånger per år.

– Köpa Nordens årsbok och annan nordisk litteratur till medlemspris.

– Rabatter hos bland annat Nordens Folkhögskola Biskops-Arnös vandrarhem under sommaren och på hotellkedjan Nordic Choice.

Mer information om medlemskap och hur du anmäler dig >

Medlemsformer

Huvudmedlem – 175 kr första året.
Familjemedlem – 25 kr.
Norden international – för dig som bor utanför Norden, gratis.
Samverkande medlem
Stödjande medlem/intresseorganisation
Skolmedlem
Biblioteksmedlem
Föreningen Nordens Ungdomsförbund (FNUF)