Informationskontoret rapporterar om egna och andras planerade nordiska aktiviteter på vår facebook-sida. Gilla den så missar du inget nytt!

Föreläsning gav inspiration från Island om hur löneskillnaderna kan minska

Maríanna Traustadóttir

Island rankas för nionde året i rad som bästa land i World Economic Forums jämställdhetsrapport, tätt följt av flera nordiska länder.

Den första januari 2018 tar världens mest jämställda land ytterligare ett steg för att minska orättvisorna mellan könen. Då införs en ny lag om lika lön för lika arbete på isländska arbetsplatser.

Föreningen Norden arrangerade tillsammans med Utrikespolitiska föreningen i Umeå den 14 november en föreläsning med isländska Maríanna Traustadóttir, en nyckelperson i isländskt jämställdhetsarbete. Läs mer om det spännande arbetet i vår artikel.

Spännande förstudie om affärssamarbeten för mikroföretagare på landsbygden i Kvarkenregionen

Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor i Umeå har beviljats stöd av Region Västerbotten för att under hösten 2017 genomföra en förstudie om gränslöst innovativt företagande på landsbygden i Västerbottens län och i Österbotten.
Syftet är att förstudien ska resultera i en ansökan till Interreg Botnia-Atlantica programmet våren 2018. Fokusområden som diskuterats är gårdsbutiker, kreativa och kulturella näringar och kultur-och naturturism. Under hösten kommer ett antal träffar mellan olika företag och aktörer att genomföras.
Vill du och din organisation veta mer eller kanske vara med i det fortsatta arbetet? Kontakta verksamhetsledare Annika Nordenstam, annika.nordenstam (at) norden.se för mer information. Du kan också läsa mer om förstudien i ett utdrag från vår förstudieansökan.
Första mötet för företagare i de båda regionerna ägde rum på Häljegård den 29 september. En behovsanalys är ett av resultaten från mötet.

Förhoppning om framtida samarbete mellan vänorterna Umeå, Harstad och Vasa

Helgen den 23-24 september hade Föreningen Umeå fint besök från Föreningen Norden Harstad og Omegn. Föreningarna träffade Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor i Umeå för att diskutera framtida samarbetsmöjligheter mellan de tre vänorterna Umeå, Harstad och Vasa, inom området ungas psykiska ohälsa och ett webbmöte planeras mellan de tre orterna i slutet av november.

 

Gränsöverskridande studiecirkel för en jämställd arbetsplats gav mersmak

Under april och maj pågick en pilotstudiecirkel på temat jämställd arbetsplats, där två studiecirklar bildades, en i Umeå och en i Vasa som läste samma bok ”The Feminist Fight Club”. De två studiecirklarna möttes sedan via länk för att diskutera frågor tillsammans och lära av varandras erfarenheter från svenskt och finskt jämställdhetsarbete inom arbetslivet genom deltagarnas egna erfarenheter. Samarbetspartners var bland annat ABF Umeåregionen och Svenska Folkskolans Vänner i Vasa.

Efter de genomförda studiecirklarna har formerna för studiecirkeln utvärderats för att se om metoden kan passa även andra studiecirklar. Studiecirkelsamarbetet har resulterat i att Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor skickat in en ansökan till kulturfonden för Sverige och Finland med förhoppning om att kunna genomföra fyra föreläsningar under våren 2018 som kommer att vara del i en fortsatt studiecirkelupplägg, med cirklar i  Österbotten och Västerbotten. Fokus kommer att ligga på hur föreningar i båda länder kan lära av varandra om hur man kan arbeta med att integrera nyanlända i sina föreningar. Beslut väntas i början av december 2017.

 

 

Aktiviteter om Finland 100 år

Finland firar 100 år som självständig nation i år och det vill Nordiskt informationskontor uppmärksamma. Temat för jubileumsåret är Tillsammans/Yhdessä och tillsammans med olika aktörer genomför vi under året en rad aktiviteter. Hittills i år har vi uppmärksammat Runebergsdagen den 6 februari, kunnat lyssna på Marianne Folkedotter som berättat om finska krigsbarn, lyssnat till 100 män från finska och svenska manskörer som framfört verk på de båda språken, arrangerat en after work om bilden av Finland och ett Nordiskt gästabud i Bjurholm med finländskt tema. I september genomfördes under SEE-Västerbottens hållbarhetsvecka två välbesökta föreläsningar med den österbottniska författaren Maria Österåker som inspirerade länsbor till att ”Leva mer på mindre”.

 

Konferenser om kreativa och kulturella näringar i Kvarken

I mitten av januari, den 19 januari i Vasa och den 26 januari i Umeå, samlades cirka 100 personer för att diskutera utvecklingsmöjligheter och samverkan inom de kreativa och kulturella näringarna i Kvarken.

Ett resultat av mötena är att en facebooksida: Kulturkvarken skapades, där kreativa och kulturella näringar i Kvarkenområdet kan publicera information om vad som händer både i Västerbotten och i Österbotten.

Konferens ”Blå tillväxt som drivkraft i Kvarkenregionen”

Ägde rum den 15 december 2016 på Sliperiet, Konstnärligt Campus, Umeå.

Syftet med konferensen var att vi genom att nätverka, mötas och samtala med varandra ska öka samverkan inom området och ta fram idéer på hur blå tillväxtfrågor kan drivas vidare i Kvarkenregionen, med fokus på gränsregionala projekt och strategier.

Filmer från konferensen >