Informationskontoret rapporterar om egna och andras planerade nordiska aktiviteter på vår facebook-sida. Gilla den så missar du inget nytt!

Spännande förstudie om affärssamarbeten för mikroföretagare på landsbygden i Kvarkenregionen

Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor i Umeå har beviljats stöd av Region Västerbotten för att under hösten 2017 genomföra en förstudie om gränslöst innovativt företagande på landsbygden i Västerbottens län och i Österbotten.
Syftet är att förstudien ska resultera i en ansökan till Interreg Botnia-Atlantica programmet våren 2018. Fokusområden som diskuterats är gårdsbutiker, kreativa och kulturella näringar och kultur-och naturturism. Under hösten kommer ett antal träffar mellan olika företag och aktörer att genomföras.
Vill du och din organisation veta mer eller kanske vara med i det fortsatta arbetet? Kontakta verksamhetsledare Annika Nordenstam, annika.nordenstam (at) norden.se för mer information. Du kan också läsa mer om förstudien i ett utdrag från vår förstudieansökan.

 Gränsöverskridande studiecirkel för en jämställd arbetsplats

Under april och maj pågår en pilotstudiecirkel på temat jämställd arbetsplats, där två studiecirklar bildats, en i Umeå och en i Vasa som läser samma bok ”The Feminist Fight Club”. De två studiecirklarna möts sedan via länk för att diskutera frågor tillsammans och lära av varandras erfarenheter från svenskt och finskt jämställdhetsarbete inom arbetslivet genom deltagarnas egna erfarenheter.

Studiecirklarna avslutas med ett gemensamt besök på Kvinnohistoriska museet i Umeå och en gemensam sista studiecirkelträff. Efter de genomförda studiecirklarna kommer formerna för studiecirkeln att utvärderas för att se om metoden kan passa även andra studiecirklar. Samarbetspartners är bland annat ABF Umeåregionen och Svenska Folkskolans Vänner i Vasa.

 

 

Aktiviteter om Finland 100 år


Finland firar 100 år som självständig nation i år och det vill Nordiskt informationskontor uppmärksamma. Temat för jubileumsåret är Tillsammans/Yhdessä och tillsammans med olika aktörer genomför vi under året en rad aktiviteter. Hittills i år har vi uppmärksammat Runebergsdagen den 6 februari, kunnat lyssna på Marianne Folkedotter som berättat om finska krigsbarn, lyssnat till 100 män från finska och svenska manskörer som framfört verk på de båda språken, samt arrangerat en after work om bilden av Finland.

 

Konferenser om kreativa och kulturella näringar i Kvarken

I mitten av januari, den 19 januari i Vasa och den 26 januari i Umeå, samlades cirka 100 personer för att diskutera utvecklingsmöjligheter och samverkan inom de kreativa och kulturella näringarna i Kvarken.

Ett resultat av mötena är att en facebooksida: Kulturkvarken skapades, där kreativa och kulturella näringar i Kvarkenområdet kan publicera information om vad som händer både i Västerbotten och i Österbotten.

Konferens ”Blå tillväxt som drivkraft i Kvarkenregionen”

Ägde rum den 15 december 2016 på Sliperiet, Konstnärligt Campus, Umeå.

Syftet med konferensen var att vi genom att nätverka, mötas och samtala med varandra ska öka samverkan inom området och ta fram idéer på hur blå tillväxtfrågor kan drivas vidare i Kvarkenregionen, med fokus på gränsregionala projekt och strategier.

Filmer från konferensen >