Föreningen rapporterar om egna och andras planerade nordiska aktiviteter på vår facebook-sida. Gilla den så missar du inget nytt!

Nytt namn och ny ordförande

Föreningen Norden/Nordiskt informationskontor i Umeå beslutade vid årsstämman den 24 mars 2018 att byta namn på föreningen till Föreningen Norden Västerbotten. Verksamheten kommer att fortsätta som tidigare men vi kommer också att samarbeta mer med de lokala föreningarna Norden i Västerbottens län och agera distrikt för Föreningen Norden i Västerbotten. Vi valde också en ny ordförande för föreningen: Sven-Olov Edvinsson.

Nordregio presenterade regional statistik i Umeå på Nordens dag

Nordregioforskaren Nora Sánchez-Gassen var inbjuden till Umeå den 23 mars för att presentera rykande färsk nordisk statistik utifrån ett regionalt perspektiv. Ett tjugofemtal deltagare slöt upp och fick möjlighet till att få mer detaljer om rapporten samt även lyssna på Margot Wallström, live från Stockholm, samt höra Katrin Holmqvist-Sten berätta om projektet den koldioxidsnåla platsen som pågår i Umeå för fullt. Ladda gärna ned rapporten ”State of the Nordic region”.

Ansökan inskickad till Nordisk information för kunskap om kön

Föreningen Norden Västerbotten f.d. Nordiskt informationskontor i Umeå har tillsammans med Kvinneuniversitetet i Norden i Nesna i Norge och Korsholms vuxeninstitut i Korsholm, Finland skickat in en ansökan om att genomföra 3 workshops för att öka kunskapen om hur vi kan öka jämställdheten i det offentliga rummet. Ungdomar står i fokus för satsningen och vi får besked om ansökan beviljats under maj månad 2018.

Gränsregionalt samarbete kring ungas psykiska ohälsa utvecklas


Vänorterna Umeå, Harstad i Norge och Vasa i Finland fortsätter att undersöka möjligheter till att samarbeta kring ungas psykiska ohälsa och se vilka metoder och områden som vi kan utveckla genom att lära oss av varandra.

Den 19 mars 2018 hade vi ett möte via Skype som underlättar för nordiskt samarbete, mellan fyra orter, där tekniken var med oss hela vägen.

 Projekt om hur vi kan lära oss om integration av varandra beviljat!

Föreningen Norden/Nordiskt informationskontor fick den 1 mars 2018 klartecken från Nordiska ministerrådet att vi beviljats stöd till ett nordiskt samarbetsprojekt för hur föreningar i Sverige, Finland och Norge kan lära av varandra när det gäller att arbeta med integration av invandrare i föreningslivet. Vi är givetvis jätteglada över detta och hoppas kunna dra igång med de utåtriktade aktiviteterna, som bland annat omfattar föreläsningar och studiecirklar, efter sommaren. Vi uppdaterar vår webbplats så snart vi har mer information.

 

Föreläsning gav inspiration från Island om hur löneskillnaderna kan minska

Maríanna Traustadóttir

Island rankas för nionde året i rad som bästa land i World Economic Forums jämställdhetsrapport, tätt följt av flera nordiska länder.

Den första januari 2018 tog världens mest jämställda land ytterligare ett steg för att minska orättvisorna mellan könen. Då införs en ny lag om lika lön för lika arbete på isländska arbetsplatser.

Föreningen Norden arrangerade tillsammans med Utrikespolitiska föreningen i Umeå den 14 november 2017 en föreläsning med isländska Maríanna Traustadóttir, en nyckelperson i isländskt jämställdhetsarbete. Läs mer om det spännande arbetet i vår artikel.

Spännande förstudie om affärssamarbeten för mikroföretagare på landsbygden i Kvarkenregionen

Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor i Umeå har beviljats stöd av Region Västerbotten för att under hösten 2017 genomföra en förstudie om gränslöst innovativt företagande på landsbygden i Västerbottens län och i Österbotten.
Syftet är att förstudien ska resultera i en ansökan till Interreg Botnia-Atlantica programmet våren 2018. Fokusområden som diskuterats är gårdsbutiker, kreativa och kulturella näringar och kultur-och naturturism. Under hösten kommer ett antal träffar mellan olika företag och aktörer att genomföras.
Vill du och din organisation veta mer eller kanske vara med i det fortsatta arbetet? Kontakta verksamhetsledare Annika Nordenstam, annika.nordenstam (at) norden.se för mer information. Du kan också läsa mer om förstudien i ett utdrag från vår förstudieansökan.
Första mötet för företagare i de båda regionerna ägde rum på Häljegård den 29 september. En behovsanalys är ett av resultaten från mötet.

Förhoppning om framtida samarbete mellan vänorterna Umeå, Harstad och Vasa

Helgen den 23-24 september 2017 hade Föreningen Umeå fint besök från Föreningen Norden Harstad og Omegn. Föreningarna träffade Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor i Umeå för att diskutera framtida samarbetsmöjligheter mellan de tre vänorterna Umeå, Harstad och Vasa, inom området ungas psykiska ohälsa och ett webbmöte planeras mellan de tre orterna i slutet av november.

 

Gränsöverskridande studiecirkel för en jämställd arbetsplats gav mersmak

Under april och maj 2017 pågick en pilotstudiecirkel på temat jämställd arbetsplats, där två studiecirklar bildades, en i Umeå och en i Vasa som läste samma bok ”The Feminist Fight Club”. De två studiecirklarna möttes sedan via länk för att diskutera frågor tillsammans och lära av varandras erfarenheter från svenskt och finskt jämställdhetsarbete inom arbetslivet genom deltagarnas egna erfarenheter. Samarbetspartners var bland annat ABF Umeåregionen och Svenska Folkskolans Vänner i Vasa.

Efter de genomförda studiecirklarna har formerna för studiecirkeln utvärderats för att se om metoden kan passa även andra studiecirklar. Studiecirkelsamarbetet har resulterat i att Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor skickat in en ansökan till kulturfonden för Sverige och Finland med förhoppning om att kunna genomföra fyra föreläsningar under våren 2018 som kommer att vara del i en fortsatt studiecirkelupplägg, med cirklar i  Österbotten och Västerbotten. Fokus kommer att ligga på hur föreningar i båda länder kan lära av varandra om hur man kan arbeta med att integrera nyanlända i sina föreningar. Beslut väntas i början av december 2017.

 

 

Aktiviteter om Finland 100 år, 2017

Finland firar 100 år som självständig nation 2017 och det vill Nordiskt informationskontor uppmärksamma. Temat för jubileumsåret är Tillsammans/Yhdessä och tillsammans med olika aktörer genomför vi under året en rad aktiviteter. Hittills i år har vi uppmärksammat Runebergsdagen den 6 februari, kunnat lyssna på Marianne Folkedotter som berättat om finska krigsbarn, lyssnat till 100 män från finska och svenska manskörer som framfört verk på de båda språken, arrangerat en after work om bilden av Finland och ett Nordiskt gästabud i Bjurholm med finländskt tema. I september genomfördes under SEE-Västerbottens hållbarhetsvecka två välbesökta föreläsningar med den österbottniska författaren Maria Österåker som inspirerade länsbor till att ”Leva mer på mindre”.

 

Konferenser om kreativa och kulturella näringar i Kvarken

I mitten av januari, den 19 januari i Vasa och den 26 januari i Umeå 2017, samlades cirka 100 personer för att diskutera utvecklingsmöjligheter och samverkan inom de kreativa och kulturella näringarna i Kvarken.

Ett resultat av mötena är att en facebooksida: Kulturkvarken skapades, där kreativa och kulturella näringar i Kvarkenområdet kan publicera information om vad som händer både i Västerbotten och i Österbotten.

Konferens ”Blå tillväxt som drivkraft i Kvarkenregionen”

Ägde rum den 15 december 2016 på Sliperiet, Konstnärligt Campus, Umeå.

Syftet med konferensen var att vi genom att nätverka, mötas och samtala med varandra ska öka samverkan inom området och ta fram idéer på hur blå tillväxtfrågor kan drivas vidare i Kvarkenregionen, med fokus på gränsregionala projekt och strategier.

Filmer från konferensen >