Föreningen rapporterar om egna och andras planerade nordiska aktiviteter på vår facebook-sida. Gilla den så missar du inget nytt!

Konferens om psykisk hälsa hos unga i Norden

Den 4:e oktober har vi en fullspäckad dag på temat psykisk ohälsa hos unga. Vi håller till på Umeå Universitet och föreläsare från Finland, Norge och Sverige kommer att berätta om forskning, praktiskt arbete, evidensbaserade metoder, goda exempel och mycket mer.

Mer information kommer inom kort.

Välkomna!

 

 

 

Välbesökt litteraturfestival i Vasa

(2019-09-23) I helgen genomfördes det litterära samarbetet ”Litteratur och Retur” för andra gången, nu i Vasa.  Föreningen Norden Västerbotten har varit medarrangör och bland annat genomfört en bokcirkel kopplad till festivalen.

Lördagens program omfattade bland annat litteraturvandringar i Vasa, diskussioner om identitet ifrån ett finlandssvenskt perspektiv,  samt ett poesiprogam på Vasa stadsbibliotek. Söndagen bjöd på panelsamtal mellan österbottniska författare och västerbottniska författare och kryddades med musikunderhållning av the Heartbeat band.

Ett 80-tal deltagare från Sverige deltog. För bilder och innehåll, besök Litteratur och returs facebooksida.

Härligt gäng diskuterade böcker över Kvarken

(2019-09-23) I helgen sammanstrålade de två bokcirklar som läst österbottnisk och västerbottnisk litteratur under sommaren och hösten och där studiecirkelledaren på svensk sida representerat Föreningen Norden Västerbotten.

En cirkel har diskuterat böcker i Vasa och den andra i Umeå.  Vi träffades under litteraturfestivalen Litteratur och Retur i Vasa, där samtliga västerbottniska och österbottniska författare som vi läst deltog. Vi fick  chansen att ställa några frågor till författarna, något som uppskattades mycket av deltagarna.

Under själva bokcirkeln hade vi en gemensam träff på Skype med den österbottniska cirkeln, då vi diskuterade Ellen Strömbergs bok ”Jaga vatten”, och vi träffades under själva festivalen för en lunch. Bokcirkeln har varit mycket uppskattad av deltagarna på båda sidor av Kvarken och vi funderar redan på hur vi ska kunna fortsätta boksamtalen över havet! På bilden syns några av bokcirklarnas deltagare.

 

 

 

Ny verksamhetsledare på plats!

 

(2019-08-20) Nu är den nya verksamhetsledaren i full fart med att komma in i arbetet på Föreningen Norden Västerbotten. Jag som har börjat efter Annika heter Sara Wikman är i grunden socionom.

De senaste åren har mitt huvudfokus i arbetslivet varit integration och jämlikhet, tidigare har jag bland annat arbetat inom missbrukarvård och med personer med psykisk ohälsa. Jag är också författare och skrivpedagog.

Sedan barnsben är jag föreningsmänniska, det började med ridskolans ungdomssektion och sedan har det fortsatt genom livet. Föreningars förmåga att få oss att mötas och skapa det vi vill är oerhört stark och ett viktigt kitt för att vi ska kunna ha ett öppet samhälle.

Att öka möjligheter för människor att mötas och lära av varandra är en av mina starkaste drivkrafter och att få chansen att göra det som verksamhetsledare här på Föreningen Norden Västerbotten känns helt fantastiskt. Jag ser så mycket fram emot att fortsätta de redan påbörjade projekten och att vara med och starta nya. Har ni idéer eller frågor, tveka inte att höra av er till mig. Vi ses!

Verksamhetsledare mot nya äventyr!

(2019-03-21) Nu tackar verksamhetsledaren Annika Nordenstam för sig och för den fantastiska tiden hos Föreningen Norden Västerbotten och ger sig iväg på nya (fjäll)äventyr. Det har varit otroligt intressant att lyfta nordiska frågor och skapa ny nordisk samverkan med utgångspunkt i Umeå och i Västerbotten, säger Annika. Särskilt har hon uppskattat de fina nätverk och kontakter som vidareutvecklats mellan Umeås vänorter Vasa och Harstad och de projekt som föreningen har genomfört tillsammans och där Föreningen Nordens lokalavdelningar i länet också deltagit.  Nätverket för ungas psykiska hälsa i norra Norden, deltagandet i Litteratur och retur, projektet om integration av flyktingar och invandrare i föreningslivet i Norden, studiecirklar med Österbotten om jämställda arbetsplatser och förstudien tillsammans med mikroföretagare i Kvarken, nordisk studentinformation och projektrådgivning, ja allt har varit väldigt utvecklande, fortsätter hon. För framtiden hoppas hon att arbetet med att inkludera civilsamhället och föreningslivet i det gränsregionala arbetet med Österbotten och Nordland fortsätter. Ska vi bygga ett hållbart samhälle för framtiden krävs att alla sektorer inkluderas och även civilsamhället, inte bara näringsliv, offentlig sektor och universitet. Vi människor är kittet i samarbetet och då är relationsbyggande och möten utanför jobbet där man inte möts i olika roller jätteviktigt. Det blir också mer inkluderande då människor i alla åldrar kan delta i olika samarbeten, såväl barn och unga i skolan som pensionärer och nyanlända, menar Annika.

Rekryteringen av en ny verksamhetsledare är inne i sin slutfas och innan sommaren kommer en efterträdare att vara på plats, med nya spännande idéer och infallsvinklar som tar nordisk samverkan framåt!

Sista chansen att anmäla sig till vår bokcirkel

(2019-03-14) Idag höll Föreningen Norden, Studieförbundet Bilda och Regionbiblioteket i Västerbotten en informationsträff om den studiecirkel som vi drar igång under våren på temat österbottnisk och västerbottnisk litteratur.

Vi läser 5 böcker av samtida författare från de båda regionerna och avslutar bokcirkeln med en frivillig resa till Vasa för att lyssna på författarna som medverkar i det väster-och österbottniska litteratureventet Litteratur och Retur under helgen 20-22 september. Vill du vara med? Sista anmälningsdag är den 20 mars till Maria Sundström på Bilda.

Vill du ha mer information om vilka böcker vi läser och vilka dagar vi träffas? Kontakta Annika Nordenstam på Föreningen Norden Västerbotten, kontaktuppgifter finns under kontakter i menyn.

Stort intresse när Tarja Halonen besökte Umeå

(2019-03-12) Hörsalen på Umeå universitet var fullsatt när ett 100-tal gäster hade samlats för att höra Finlands president 2000-2012, Tarja Halonen, berätta om sina tankar kring betydelsen av en feministisk utrikespolitik i Norden. Tillsammans med en panel bestående av studenter från Umeå universitet och Ann-Sofi Rönnbäck, Statsvetenskapliga institutionen, diskuterades ämnet. President Halonen lyfte fram det arbete som görs av såväl Finland som Sverige när det gäller jämställdhetskrav i bistånds-och utvecklingspolitiken, men menade att det fanns mer att göra när det gäller hållbarhetsarbete och jämställdhetarbete inom andra områden av utrikespolitiken, t.ex. handelspolitik. Hon lyfte också fram Nordens viktiga roll i det internationella hållbarhetsarbetet, där jämställdhetsarbete är en viktig beståndsdel. Hon delgav publiken många personliga erfarenheter från sin tid som president, vilket lockade till många skratt.

I publiken fanns flera deltagare med finländskt påbrå och det var populärt att ta en bild på presidenten; här syns presidenten i grönt på bild tillsammans med ett gäng glada sverigefinnar från Umeå. Arrangörer var Föreningen Norden Umeå tillsammans med Utrikespolitiska föreningen i Umeå.

Kom och jobba hos oss!

(2019-02-19) Föreningen Norden Västerbotten söker en ny verksamhetsledare för 2019! Kom och jobba hos oss med spännande nordiska frågor.

Läs mer i vår annons.

 

 

 

 

 

 

 

Minnen från polarexpeditioner på Svalbard


(2019-02-06) Forskaren Susan Barr tog med oss deltagare som samlats för att lyssna på hennes föreläsning på onsdagen, på en spännande resa till Svalbard. Med hjälp av Susans bilder fick vi se många spännande minnen från såväl Andrés expeditioner, Nordenskiöld och Amundsen och lära oss om de utmaningar som mötte polarfararna under förra och förrförra seklet. Vi fick också ta del av de utmaningar som Svalbard står inför idag, med en högt tryck från besöksnäringen som sliter på såväl naturen som på kulturminnen. Men givetvis också de klimatförändringar som påverkar såväl människor, djur och natur i deras vardag.

Berättelser från Österbotten på Runebergsdagen

(2019-02-05) Premiär för Nordiskt Berättarcafé i Umeå, med stöd av Letterstedtska föreningen, på självaste Runebergsdagen, som i Finland firas med att man äter Runebergsbakelser och uppmärksammar finländsk litteratur. Dagen till ära hade vi besök av österbottniska berättaren Ann-Sofi Backgren som berättade en spännande och sann historia från slutet av 1700-talets Molpe, längs den österbottniska kusten. 35 personer mötte upp hos oss på Tullkammaren och åt de specialbeställda runebergsbakelserna, som fick med beröm godkänt av publiken.

 

Föreningen Norden 100 år 2019!

(2019-01-21) Samtidigt som den svenska demokratin firar hundra år firar föreningen Norden i Sverige sitt bildande. För hundra år sedan startade det moderna nordiska samarbetet med ideella krafter föreningen Norden i Sverige, Norge och Danmark.

”Föreningarna Nordens betydelse för demokratiutvecklingen i de nordiska samhällena ska inte underskattas och fokus borde också framöver ligga på att stärka demokratin.” skriver Henrik Wilén, generalsekreterare för Föreningarna Nordens förbund.

Föreningen Norden i Sverige firar ge­nom att blicka framåt 100 år till. Ett framtidsfokus som tar ansats i det positiva som det nordiska samarbetet har medfört för dess medlemmar, de bosatta och verksamma i Norden.

”I relation till de officiella nordiska samarbetsorganen är Föreningarna Nordens uppgift även i framtiden att vara opinionsbildande, informerande och idégivande.” Henrik Wilén.

Under 2019 kommer Norden 100 år firas lokalt på flera håll i våra lokalavdelningar och även här i Västerbotten. Det kommer firas nationellt i form av bland annat en seminarieserie med framtidsfokus, Nordens dag med ett stort arrangemang i Stockholm och event i samband med Nordiska rådets session i oktober. Utöver detta uppmuntrar föreningen till flaggdag den 23 mars, både nationellt, regionalt och lokalt. Följ med på vår facebook-sida så får du all information om våra arrangemang eller läs mer under vår evenemangssida!

Ny besöksadress från 9 oktober 2018

(2018-10-09) Föreningen Norden Västerbotten f.d. Nordiskt informationskontor i Umeå kommer från och med den 9 oktober 2018 och under 2019 att ha en ny besöksadress. Ny besöksadress blir Tullkammaren, centralt beläget i Umeå, på Thulegatan 1, granne med kulturhuset Väven. OBSERVERA ATT POSTADRESSEN ÄR DEN TIDIGARE ADRESSEN, ÖSTRA STRANDGATAN 32.

Anledningen är att Sliperiet, där vi idag har vårt kontor, nu går in i en ny spännande fas. Tillsammans med Umevatoriet utvecklar de en miljö för nyfikenhet, lärande och görande kring vetenskap och teknik för alla åldrar. Hösten 2018 startar en ombyggnad av Sliperiet och en tillbyggnad av en domteater med den senaste visualiseringstekniken och under ombyggnationerna flyttar vi därför tillfälligt till Tullkammaren.

Spännande samtal om integration i föreningar i Malax

2018-12-11 En fin vinterkväll samlades ett 20-tal personer i Bygdegården i Malax, Österbotten, för att julfika och samtala med föreningar som arbetar med integration av invandrare och flyktingar i föreningar i Österbotten och hur man kan bli öka intresset hos andra föreningar. Såväl nyfinländare, föreningsaktiva som nyfinländare som bott mer än 20 år i Finland deltog och delade med sig av sina erfarenheter. Föreningen Norden Västerbotten berättade om det integrationsprojekt som vi bedrivit och där materialet finns tillgängligt för alla som vill på vår webbplats nordeninfo-umea.se/projekt. Vi arbetar också med att starta upp ett nytt nordiskt samverkansprojekt och vi mottar tacksamt idéer och kontakter med aktörer som är intresserade av samverkan.

 

 

 

 

 

Hur ökar vi intresset för integration av invandrare i föreningslivet i Norden?

Under december kommer Föreningen Norden Västerbotten tillsammans med olika organisationer på olika platser i Norden berätta om vår digitala studiecirkel om integration som är öppen för alla att ta del av (finansierad av Nordiska ministerrådet).

Vi gör det som ett led i arbetet med att öka intresset för integration av flyktingar och invandrare i föreningslivet.

Först ut är Malax, Österbotten, Finland, den 10 december, därefter Umeå den 13 december och även Harstad (planering pågår!) Läs mer under evenemang.

Den fina bilden t.v. har Wilfred Hildonen tecknat.

 

 

Föreningen Norden vill stärka det gränsregionala samarbetet för civilsamhällets aktörer

(2018-11-22) Föreningen Norden Västerbotten anser att inkluderingen och möjligheterna för civilsamhällets ideella föreningar att ta del av det gränsregionala samarbetet i Västerbottens län med våra angränsande nordiska länder behöver förbättras. Vi har därför skickat in en ansökan om stöd till en förstudie hos Region Västerbotten.

Syftet med förstudien är att utreda civilsamhällets och det ideella föreningslivets behov av och möjligheter till gränsregionalt samarbete och mötesplatser mellan olika organisationer och aktörer i Österbotten, Västerbottens län och i Nordland.

Behovet av förstudien tar sin utgångspunkt i den förändring av nordiska gränsregionala mötesplatser mellan olika organisationer som skett under de senaste åren, samt i den konkurrensnackdel som dagens utformning av EU:s territoriella samarbetsprogram innebär. Förstudien avser fånga upp de behov och möjligheter som civilsamhället i våra gränsregioner har när det gäller gränsregionalt samarbete, för att säkerställa att dessa behov är kända och kan kommuniceras till våra politiker, beslutsfattare, forskare och näringsliv och till civilsamhällets företrädare. På så sätt kan vi bidra till att även civilsamhällets aktörer kan få möjlighet att påverka i och delta i det gränsregionala utvecklingsarbetet och samhällsbyggandet.

Målgrupp för projektet är i första hand ideella föreningar inom det geografiska området som arbetar med idrott, kultur, mångfald, jämställdhet och hållbar utveckling, och då särskilt de föreningar som har ungdomar som målgrupp. 

Förstudien planeras att genomföras mellan 2019-01-15 till 2019-10-15.

(2018-12-21) Region Västerbotten avslår ansökan.

Studenter tipsades om studier i Norden

(2018-11-22) Den 6 november genomförde Umeå universitets International office  arrangemanget ”Global village”, där utbytesstudenter från hela världen fick möjligheten att berätta om och visa upp sina länder. Föreningen Norden deltog i arrangemanget för att bidra till att öka intresset för studier i Norden, genom utbytesprogrammen Nordplus och de spännande masterprogrammen ”Nordic masters”. I Nordic masters läser man sitt masterprogram vid minst tre olika nordiska universitet. Föreningen Norden genomförde också en presentation om Nordic masters den 7 november på universitetet, tack vare vår nya samarbetspartner Umeå studentkår.

Goda exempel på integration livestreamades från Harstad i Norge

(2018-10-30) Den tredje och sista workshopen i vår studiecirkel om integration av flyktingar och invandrare i föreningar i Norden ägde rum den 30 oktober i den vackra staden Harstad i Norgnorge. Med fjorden och fjällen som fond fick deltagare på plats i Harstad, men även via livestream i Umeå, Skellefteå och Vasa ta del av kulturföreningarna Kulturstorms och Multiculturas erfarenheter av arbete med integration, vilket var mycket uppskattat och ledde till långa samtal med många frågor.

I studiecirkeln har vi nu samtalat om hur man kan nå sin nya målgrupp, hur man kan utforma aktiviteter och hur man skapar ett långsiktigt engagemang. Det är glädjande att på kort tid har så många olika idéer och förslag till samarbeten kommit fram. I Kvaefjord ( en grannkommun till Harstad) har Föreningen Norden redan påbörjat sitt integrationsarbete. Varje torsdag samarbetar man numera med Frivilligcentralen och deltar i Frivilligcentralens språkcafé. Titta själv på föreläsningarna på vår you-tube kanal, Föreningen Norden Västerbotten.

Besök hos Bikuben i Kvaefjord och samtal om gemensam konferens 2019

 

(2018-10-31) I samband med besöket i Harstad pga vår nordiska studiecirkel i integration, passade Föreningen Norden Västerbotten även på att hälsa på hos en av våra samverkanspartners i Borkenes, Kvaefjords kommune. Tillsammans med Bikuben, ett regionalt centrum för psykisk hälsa i Nordnorge, och olika ideella föreningar i Västerbotten och Österbotten pågår projektplanering av en gemensam konferens i Umeå om psykisk hälsa för ungdomar under våren 2019.

Konferensen i Umeå är tänkt att bli del av en serie av konferenser som vi tillsammans vill genomföra för att förbättra kompetensen och nätverken kring ungas psykiska hälsa i norra Norden och mellan vänorterna Harstad, Umeå och Vasa.

 

För mer information kring vårt projekt kontakta gärna annika.nordenstam@norden.se

 

Island 100 år firades i Umeå

(2018-10-26) Med en snabbkurs i isländska, familjemys med isländskt tema på Västerbottens museum, besök av Islands ambassadör Estrid Brekkan, panelsamtal om nordiskt samarbete,  och sist men inte minst filmvisning firades Islands 100 års jubileum i Umeå, den 26 oktober.

Deltagarna fick bland annat lära sig att beställa en korv med ”allt”på isländska men fick också ytterligare matnyttig information om hur Islands jämställdhetsarbete växt fram under åren, och en bakgrund till varför Island idag betraktas som världens mest jämställda land.

Under ett panelsamtal lyftes vikten av nordiskt samarbete i en orolig tid fram av deltagarna och även vikten av att lyfta civilsamhället och föreningarnas utbyten betonades.

Föreningen Norden Västerbotten vill tacka alla arrangörer och deltagare som gjorde uppmärksammandet av Island 100 år till en minnesvärd dag!

Isländskt och nordiskt samarbete för jämställdhet på ”Women with impact”


(2018-10-04) Under 2018 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet och ett temaområde som Sverige valt att lyfta upp är det nordiska arbetet med jämställdhetsfrågor. För att öka kunskapen om hur vi arbetar med jämställdhetsfrågor i Norden, hade vi i samarbete med North Sweden Cleantech, bjudit in ambassadör Estríd Brekkan från Island, världens mest jämställda land, att delge oss erfarenheter och berätta om vårt nordiska föregångsland och nordiskt samarbete på konferensen ”Women with impact”. Konferensen ägde rum i Örnsköldsvik den 4 oktober och hade 120 deltagare.

Halvdagskonferensen syftade till att bygga kontaktvägar och nätverk för företagare som vill utveckla sitt företags jämställdhetsarbete men som också för dem som vill inspireras, diskutera framtiden och skapa nya affärer och samarbeten.

Studiecirkel om integration i föreningslivet i Norden genomförs i 3 länder

(2018-10-02) Nu har vi genomfört första workshopen för vår gemensamma studiecirkel om integration i föreningslivet! Den filmades och streamades live från Umeå och följdes av deltagare i Vasa och ses även i efterhand av studiecirklar i Skellefteå och i Kvaefjord.

Vi tog även tillfället i akt att anordna ett studiebesök för våra nordiska gäster från Röde kors i Harstad och Stundars museum i Solf, Vasa, som besökte Vän i Umeå och Röda korsets Umeåavdelning och de utbytte erfarenheter med varandra.

Vill du i efterhand lära dig mer om hur man arbetar med integration hos Röda korset i Harstad och Stundars museum? Se filmen och läs mer om det pågående samarbetet på vår projektsida.

Välbesökta lunchseminarier om Agenda 2030 i Norden

(2018-09-21) Under 2018 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet och ett temaområde som Sverige valt att lyfta upp är det nordiska arbetet med hållbarhetsfrågor. På två lunchseminarier, ett i Umeå och ett i Luleå, under SEE hållbarhetsvecka, presenterade forskaren Nora Sanchez Gassen från Nordregio goda exempel från olika nordiska kommuner kring hur de arbetar med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Ett 30-tal personer från civilsamhället, företag, politiska partier och offentlig sektor deltog på varje plats.   Arrangemangen var ett samarbete mellan Nordregio och Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län. Här kan du se en kort video från presentationen i Umeå som Länsstyrelsen sammanställt: SEE Västerbottens hållbarhetsvecka

Här kan du ladda ner Nordregios rapport: Global goals for local priorities: The 2030 Agenda at local level

Studiecirkel om integration i föreningslivet startar till hösten

(2018-06-15) Kan din förening bli bättre på att arbeta med integration av flyktingar och invandrare? Tycker du att det är intressant att ta del av andra föreningars erfarenheter och kunskap?

Då kanske du vill vara med i vår nordiska studiecirkel som drar igång till hösten, där föreningar i Nordnorge, Österbotten i Finland och i Västerbottens län lär av varandra om integration i föreningslivet. Under hösten 2018, med start i mitten av september, planerar vi att träffas vid 5 olika tillfällen, varannan vecka, fram till november. I Sverige planerar vi att genomföra studiecirklar på fyra olika orter: I Bjurholm, Lycksele, Skellefteå och i Umeå. Läs inbjudan här.

Nytt namn och ny ordförande

Föreningen Norden/Nordiskt informationskontor i Umeå beslutade vid årsstämman den 24 mars 2018 att byta namn på föreningen till Föreningen Norden Västerbotten. Verksamheten kommer att fortsätta som tidigare, med en anställd verksamhetsledare på kontoret i Umeå, men vi kommer också att samarbeta mer med de lokala föreningarna Norden i Västerbottens län och agera distrikt för Föreningen Norden i Västerbotten.

Vi valde också en ny ordförande för föreningen: Sven-Olov Edvinsson.

 

Nordiskt möte om regionalt samarbete kring ungas psykiska hälsa

(2018-06-14) Den 13 juni samlades ett tjugotal personer från ideella föreningar, regionala center och regioner i Umeå för att ta ett steg vidare i vänortsarbetet kring att förbättra den psykiska hälsan för ungdomar i de tre områdena Västerbottens län, Nordnorge och Österbotten. Det blev många glada skratt kring språkförbistringar, men också ett intensivt arbete där vi identifierade framtida temaområden att arbeta vidare med. En lite mindre arbetsgrupp kommer nu att utses för ta fram ett projektutkast till hösten. För mer information, kontakta Annika Nordenstam, mer info finns under kontaktuppgifter i menyn.

 

 

Nordiska berättarcaféer under hösten 2018

(2018-06-11) Föreningen Norden Västerbotten vill lyfta det nordiska berättandet och kommer under hösten tillsammans med olika lokalföreningar i länet att genomföra fyra nordiska berättarcaféer. Caféerna kan genomföras tack vare Letterstedtska föreningen som beviljat oss stöd till aktiviteterna. Information om caféerna kommer att läggas ut på vår webbplats så snart arrangemangen är klara.

 

Ansökan inskickad för gränsregional konferens om ungas psykiska hälsa

(2018-05-30) Som ett led i vårt gemensamma nätverksarbete med Umeå kommuns vänorter Harstad (NO) och Vasa (FI) har vi idag skickat in en ansökan till Svenska Postkodstiftelsen för att arrangera en konferens för erfarenhetsutbyte kring hur vi kan förbättra arbetet med att förebygga barn och ungas psykiska ohälsa. Om ansökan beviljas kommer konferensen som riktar sig till ideella föreningar i Västerbotten, Österbotten och Nordnorge att genomföras under våren 2019. Vi håller tummarna för att vi får ett positivt besked i slutet av juni när de beviljade stöden offentliggörs.

Vänförening i Korsholm, Finland, firade 70 år

Föreningen Norden Västerbottens vice ordförande, tillika ordförande för Föreningen Norden Umeå, Bengt Lidström, deltog i firandet av Pohjola Norden Korsholm 70 år den 21 april. Pohjola Norden Korsholm är en vänförening till Föreningen Norden Umeå. Temat för firandet var Nordiskt samarbete igår, idag och i framtiden, och här diskuterade och debatterade bland annat Nordiska rådets tidigare president, Britt Lundberg, Föreningen Norden Sveriges generalsekreterare Bo Andersson och ansvarig för den Nordiska Divisionen på banken BNP Paribas, Eirik Winter, nordiska utmaningar.

Ordföranden i Korsholmsföreningen Gunbritt Tallbäck samt vice ordföranden Ulrica Taylor, deltog senare i ett planeringssamtal med Föreningen Norden Västerbotten/Föreningen Norden Umeå om kommande gemensamma aktiviteter, som är ett viktigt led i att stärka det nordiska samarbetet och samarbetet över Kvarken.

Nytt nordiskt berättarcentrum startar i Skellefteå

Nordiskt berättarcentrum, som ska vara ett regionalt resurscentrum för berättande med ett nordiskt perspektiv, har dragit igång sin verksamhet. En första nordisk branschträff för berättare ägde rum i samband med berättarfestivalen i april 2018 och intresset för samarbete var stort. Föreningen Norden Västerbotten deltog i mötet och träffade berättare och branschfolk från våra olika nordiska länder.

Västerbottensteatern har av Skellefteå kommun fått i uppdrag att etablera Nordiskt berättarcentrum som en egen avdelning i bolaget. Verksamheten bedrivs med hjälp av projektstöd från Statens Kulturråd och Region Västerbotten.

Läs mer om Nordiskt berättarcentrum på Västerbottensteaterns webbplats.

Föreningen Norden Västerbotten har under våren sökt stöd från Letterstedtska föreningen i syfte att genomföra fyra nordiska berättarkvällar i länet.

 

Nordregio presenterade regional statistik i Umeå på Nordens dag

Under 2018 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet och med anledning av detta  var Nordregioforskaren Nora Sánchez-Gassen  inbjuden till Umeå den 23 mars för att presentera rykande färsk nordisk statistik utifrån ett regionalt perspektiv. Ett trettiotal deltagare slöt upp och fick möjlighet till att få mer detaljer om rapporten samt även lyssna på Margot Wallström, live från Stockholm, samt höra Katrin Holmqvist-Sten berätta om projektet den koldioxidsnåla platsen som pågår i Umeå för fullt. Ladda gärna ned rapporten ”State of the Nordic region”.

 

Ansökan om jämställdhet inskickad

Föreningen Norden Västerbotten f.d. Nordiskt informationskontor i Umeå har tillsammans med Kvinneuniversitetet i Norden i Nesna i Norge och Korsholms vuxeninstitut i Korsholm, Finland skickat in en ansökan om att genomföra 3 workshops för att öka kunskapen om hur vi kan öka jämställdheten i det offentliga rummet. Ungdomar står i fokus för satsningen. Tyvärr beslutade NIKK (Nordisk information om kunskap om kön) den sista maj 2018 att inte bevilja stöd till oss, så nu börjar arbetet med att hitta en annan finansiär.

 

 

Gränsregionalt samarbete kring ungas psykiska ohälsa utvecklas

Vänorterna Umeå, Harstad i Norge och Vasa i Finland fortsätter att undersöka möjligheter till att samarbeta kring ungas psykiska ohälsa och se vilka metoder och områden som vi kan utveckla genom att lära oss av varandra.

Den 19 mars 2018 hade vi ett möte via Skype som underlättar för nordiskt samarbete, mellan fyra orter, där tekniken var med oss hela vägen. Den 13 juni träffas parterna fysiskt i Umeå för att projektplanera.

 

Projekt om hur vi kan lära oss om integration av varandra beviljat!

Föreningen Norden/Nordiskt informationskontor fick den 1 mars 2018 klartecken från Nordiska ministerrådet att vi beviljats stöd till ett nordiskt samarbetsprojekt för hur föreningar i Sverige, Finland och Norge kan lära av varandra när det gäller att arbeta med integration av invandrare i föreningslivet. Vi är givetvis jätteglada över detta och hoppas kunna dra igång med de utåtriktade aktiviteterna, som bland annat omfattar föreläsningar och studiecirklar, efter sommaren. Vi uppdaterar vår webbplats så snart vi har mer information.

AKTUELLT 2017

Föreläsning gav inspiration från Island om hur löneskillnaderna kan minska

Maríanna Traustadóttir

Island rankas för nionde året i rad som bästa land i World Economic Forums jämställdhetsrapport, tätt följt av flera nordiska länder.

Den första januari 2018 tog världens mest jämställda land ytterligare ett steg för att minska orättvisorna mellan könen. Då införs en ny lag om lika lön för lika arbete på isländska arbetsplatser.

Föreningen Norden arrangerade tillsammans med Utrikespolitiska föreningen i Umeå den 14 november 2017 en föreläsning med isländska Maríanna Traustadóttir, en nyckelperson i isländskt jämställdhetsarbete. Läs mer om det spännande arbetet i vår artikel.

Spännande förstudie om affärssamarbeten för mikroföretagare på landsbygden i Kvarkenregionen

Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor i Umeå har beviljats stöd av Region Västerbotten för att under hösten 2017 genomföra en förstudie om gränslöst innovativt företagande på landsbygden i Västerbottens län och i Österbotten.
Syftet är att förstudien ska resultera i en ansökan till Interreg Botnia-Atlantica programmet våren 2018. Fokusområden som diskuterats är gårdsbutiker, kreativa och kulturella näringar och kultur-och naturturism. Under hösten kommer ett antal träffar mellan olika företag och aktörer att genomföras.
Vill du och din organisation veta mer eller kanske vara med i det fortsatta arbetet? Kontakta verksamhetsledare Annika Nordenstam, annika.nordenstam (at) norden.se för mer information. Du kan också läsa mer om förstudien i ett utdrag från vår förstudieansökan.
Första mötet för företagare i de båda regionerna ägde rum på Häljegård den 29 september. En behovsanalys är ett av resultaten från mötet.

Förhoppning om framtida samarbete mellan vänorterna Umeå, Harstad och Vasa

Helgen den 23-24 september 2017 hade Föreningen Umeå fint besök från Föreningen Norden Harstad og Omegn. Föreningarna träffade Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor i Umeå för att diskutera framtida samarbetsmöjligheter mellan de tre vänorterna Umeå, Harstad och Vasa, inom området ungas psykiska ohälsa och ett webbmöte planeras mellan de tre orterna i slutet av november.

 

Gränsöverskridande studiecirkel för en jämställd arbetsplats gav mersmak

Under april och maj 2017 pågick en pilotstudiecirkel på temat jämställd arbetsplats, där två studiecirklar bildades, en i Umeå och en i Vasa som läste samma bok ”The Feminist Fight Club”. De två studiecirklarna möttes sedan via länk för att diskutera frågor tillsammans och lära av varandras erfarenheter från svenskt och finskt jämställdhetsarbete inom arbetslivet genom deltagarnas egna erfarenheter. Samarbetspartners var bland annat ABF Umeåregionen och Svenska Folkskolans Vänner i Vasa.

Efter de genomförda studiecirklarna har formerna för studiecirkeln utvärderats för att se om metoden kan passa även andra studiecirklar. Studiecirkelsamarbetet har resulterat i att Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor skickat in en ansökan till kulturfonden för Sverige och Finland med förhoppning om att kunna genomföra fyra föreläsningar under våren 2018 som kommer att vara del i en fortsatt studiecirkelupplägg, med cirklar i  Österbotten och Västerbotten. Fokus kommer att ligga på hur föreningar i båda länder kan lära av varandra om hur man kan arbeta med att integrera nyanlända i sina föreningar. Beslut väntas i början av december 2017.

 

 

Aktiviteter om Finland 100 år, 2017

Finland firar 100 år som självständig nation 2017 och det vill Nordiskt informationskontor uppmärksamma. Temat för jubileumsåret är Tillsammans/Yhdessä och tillsammans med olika aktörer genomför vi under året en rad aktiviteter. Hittills i år har vi uppmärksammat Runebergsdagen den 6 februari, kunnat lyssna på Marianne Folkedotter som berättat om finska krigsbarn, lyssnat till 100 män från finska och svenska manskörer som framfört verk på de båda språken, arrangerat en after work om bilden av Finland och ett Nordiskt gästabud i Bjurholm med finländskt tema. I september genomfördes under SEE-Västerbottens hållbarhetsvecka två välbesökta föreläsningar med den österbottniska författaren Maria Österåker som inspirerade länsbor till att ”Leva mer på mindre”.

 

Konferenser om kreativa och kulturella näringar i Kvarken

I mitten av januari, den 19 januari i Vasa och den 26 januari i Umeå 2017, samlades cirka 100 personer för att diskutera utvecklingsmöjligheter och samverkan inom de kreativa och kulturella näringarna i Kvarken.

Ett resultat av mötena är att en facebooksida: Kulturkvarken skapades, där kreativa och kulturella näringar i Kvarkenområdet kan publicera information om vad som händer både i Västerbotten och i Österbotten.

AKTUELLT 2016

Konferens ”Blå tillväxt som drivkraft i Kvarkenregionen”

Ägde rum den 15 december 2016 på Sliperiet, Konstnärligt Campus, Umeå.

Syftet med konferensen var att vi genom att nätverka, mötas och samtala med varandra ska öka samverkan inom området och ta fram idéer på hur blå tillväxtfrågor kan drivas vidare i Kvarkenregionen, med fokus på gränsregionala projekt och strategier.

Filmer från konferensen >