Föreningen rapporterar om egna och andras planerade nordiska aktiviteter på vår facebook-sida. Gilla den så missar du inget nytt!

Ny besöksadress från 9 oktober 2018

(2018-10-09) Föreningen Norden Västerbotten f.d. Nordiskt informationskontor i Umeå kommer från och med den 9 oktober 2018 och under 2019 att ha en ny besöksadress. Ny besöksadress blir Tullkammaren, centralt beläget i Umeå, på Thulegatan 1, granne med kulturhuset Väven. OBSERVERA ATT POSTADRESSEN ÄR DEN TIDIGARE ADRESSEN, ÖSTRA STRANDGATAN 32.

Anledningen är att Sliperiet, där vi idag har vårt kontor, nu går in i en ny spännande fas. Tillsammans med Umevatoriet utvecklar de en miljö för nyfikenhet, lärande och görande kring vetenskap och teknik för alla åldrar. Hösten 2018 startar en ombyggnad av Sliperiet och en tillbyggnad av en domteater med den senaste visualiseringstekniken och under ombyggnationerna flyttar vi därför tillfälligt till Tullkammaren.

Isländskt och nordiskt samarbete för jämställdhet på ”Women with impact”


(2018-10-04) Under 2018 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet och ett temaområde som Sverige valt att lyfta upp är det nordiska arbetet med jämställdhetsfrågor. För att öka kunskapen om hur vi arbetar med jämställdhetsfrågor i Norden, hade vi i samarbete med North Sweden Cleantech, bjudit in ambassadör Estríd Brekkan från Island, världens mest jämställda land, att delge oss erfarenheter och berätta om vårt nordiska föregångsland och nordiskt samarbete på konferensen ”Women with impact”. Konferensen ägde rum i Örnsköldsvik den 4 oktober och hade 120 deltagare.

Halvdagskonferensen syftade till att bygga kontaktvägar och nätverk för företagare som vill utveckla sitt företags jämställdhetsarbete men som också för dem som vill inspireras, diskutera framtiden och skapa nya affärer och samarbeten.

Studiecirkel om integration i föreningslivet i Norden genomförs i 3 länder

(2018-10-02) Nu har vi genomfört första workshopen för vår gemensamma studiecirkel om integration i föreningslivet! Den filmades och streamades live från Umeå och följdes av deltagare i Vasa och ses även i efterhand av studiecirklar i Skellefteå och i Kvaefjord.

Vi tog även tillfället i akt att anordna ett studiebesök för våra nordiska gäster från Röde kors i Harstad och Stundars museum i Solf, Vasa, som besökte Vän i Umeå och Röda korsets Umeåavdelning och de utbytte erfarenheter med varandra.

Vill du i efterhand lära dig mer om hur man arbetar med integration hos Röda korset i Harstad och Stundars museum? Se filmen och läs mer om det pågående samarbetet på vår projektsida.

Välbesökta lunchseminarier om Agenda 2030 i Norden

(2018-09-21) Under 2018 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet och ett temaområde som Sverige valt att lyfta upp är det nordiska arbetet med hållbarhetsfrågor. På två lunchseminarier, ett i Umeå och ett i Luleå, under SEE hållbarhetsvecka, presenterade forskaren Nora Sanchez Gassen från Nordregio goda exempel från olika nordiska kommuner kring hur de arbetar med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Ett 30-tal personer från civilsamhället, företag, politiska partier och offentlig sektor deltog på varje plats.   Arrangemangen var ett samarbete mellan Nordregio och Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län. Här kan du se en kort video från presentationen i Umeå som Länsstyrelsen sammanställt: SEE Västerbottens hållbarhetsvecka

Här kan du ladda ner Nordregios rapport: Global goals for local priorities: The 2030 Agenda at local level

Studiecirkel om integration i föreningslivet startar till hösten

(2018-06-15) Kan din förening bli bättre på att arbeta med integration av flyktingar och invandrare? Tycker du att det är intressant att ta del av andra föreningars erfarenheter och kunskap?

Då kanske du vill vara med i vår nordiska studiecirkel som drar igång till hösten, där föreningar i Nordnorge, Österbotten i Finland och i Västerbottens län lär av varandra om integration i föreningslivet. Under hösten 2018, med start i mitten av september, planerar vi att träffas vid 5 olika tillfällen, varannan vecka, fram till november. I Sverige planerar vi att genomföra studiecirklar på fyra olika orter: I Bjurholm, Lycksele, Skellefteå och i Umeå. Läs inbjudan här.

Nytt namn och ny ordförande

Föreningen Norden/Nordiskt informationskontor i Umeå beslutade vid årsstämman den 24 mars 2018 att byta namn på föreningen till Föreningen Norden Västerbotten. Verksamheten kommer att fortsätta som tidigare, med en anställd verksamhetsledare på kontoret i Umeå, men vi kommer också att samarbeta mer med de lokala föreningarna Norden i Västerbottens län och agera distrikt för Föreningen Norden i Västerbotten.

Vi valde också en ny ordförande för föreningen: Sven-Olov Edvinsson.

 

Nordiskt möte om regionalt samarbete kring ungas psykiska hälsa

(2018-06-14) Den 13 juni samlades ett tjugotal personer från ideella föreningar, regionala center och regioner i Umeå för att ta ett steg vidare i vänortsarbetet kring att förbättra den psykiska hälsan för ungdomar i de tre områdena Västerbottens län, Nordnorge och Österbotten. Det blev många glada skratt kring språkförbistringar, men också ett intensivt arbete där vi identifierade framtida temaområden att arbeta vidare med. En lite mindre arbetsgrupp kommer nu att utses för ta fram ett projektutkast till hösten. För mer information, kontakta Annika Nordenstam, mer info finns under kontaktuppgifter i menyn.

 

 

Nordiska berättarcaféer under hösten 2018

(2018-06-11) Föreningen Norden Västerbotten vill lyfta det nordiska berättandet och kommer under hösten tillsammans med olika lokalföreningar i länet att genomföra fyra nordiska berättarcaféer. Caféerna kan genomföras tack vare Letterstedtska föreningen som beviljat oss stöd till aktiviteterna. Information om caféerna kommer att läggas ut på vår webbplats så snart arrangemangen är klara.

 

Ansökan inskickad för gränsregional konferens om ungas psykiska hälsa

(2018-05-30) Som ett led i vårt gemensamma nätverksarbete med Umeå kommuns vänorter Harstad (NO) och Vasa (FI) har vi idag skickat in en ansökan till Svenska Postkodstiftelsen för att arrangera en konferens för erfarenhetsutbyte kring hur vi kan förbättra arbetet med att förebygga barn och ungas psykiska ohälsa. Om ansökan beviljas kommer konferensen som riktar sig till ideella föreningar i Västerbotten, Österbotten och Nordnorge att genomföras under våren 2019. Vi håller tummarna för att vi får ett positivt besked i slutet av juni när de beviljade stöden offentliggörs.

Vänförening i Korsholm, Finland, firade 70 år

Föreningen Norden Västerbottens vice ordförande, tillika ordförande för Föreningen Norden Umeå, Bengt Lidström, deltog i firandet av Pohjola Norden Korsholm 70 år den 21 april. Pohjola Norden Korsholm är en vänförening till Föreningen Norden Umeå. Temat för firandet var Nordiskt samarbete igår, idag och i framtiden, och här diskuterade och debatterade bland annat Nordiska rådets tidigare president, Britt Lundberg, Föreningen Norden Sveriges generalsekreterare Bo Andersson och ansvarig för den Nordiska Divisionen på banken BNP Paribas, Eirik Winter, nordiska utmaningar.

Ordföranden i Korsholmsföreningen Gunbritt Tallbäck samt vice ordföranden Ulrica Taylor, deltog senare i ett planeringssamtal med Föreningen Norden Västerbotten/Föreningen Norden Umeå om kommande gemensamma aktiviteter, som är ett viktigt led i att stärka det nordiska samarbetet och samarbetet över Kvarken.

Nytt nordiskt berättarcentrum startar i Skellefteå

Nordiskt berättarcentrum, som ska vara ett regionalt resurscentrum för berättande med ett nordiskt perspektiv, har dragit igång sin verksamhet. En första nordisk branschträff för berättare ägde rum i samband med berättarfestivalen i april 2018 och intresset för samarbete var stort. Föreningen Norden Västerbotten deltog i mötet och träffade berättare och branschfolk från våra olika nordiska länder.

Västerbottensteatern har av Skellefteå kommun fått i uppdrag att etablera Nordiskt berättarcentrum som en egen avdelning i bolaget. Verksamheten bedrivs med hjälp av projektstöd från Statens Kulturråd och Region Västerbotten.

Läs mer om Nordiskt berättarcentrum på Västerbottensteaterns webbplats.

Föreningen Norden Västerbotten har under våren sökt stöd från Letterstedtska föreningen i syfte att genomföra fyra nordiska berättarkvällar i länet.

 

Nordregio presenterade regional statistik i Umeå på Nordens dag

Nordregioforskaren Nora Sánchez-Gassen var inbjuden till Umeå den 23 mars för att presentera rykande färsk nordisk statistik utifrån ett regionalt perspektiv. Ett tjugofemtal deltagare slöt upp och fick möjlighet till att få mer detaljer om rapporten samt även lyssna på Margot Wallström, live från Stockholm, samt höra Katrin Holmqvist-Sten berätta om projektet den koldioxidsnåla platsen som pågår i Umeå för fullt. Ladda gärna ned rapporten ”State of the Nordic region”.

 

Ansökan om jämställdhet inskickad

Föreningen Norden Västerbotten f.d. Nordiskt informationskontor i Umeå har tillsammans med Kvinneuniversitetet i Norden i Nesna i Norge och Korsholms vuxeninstitut i Korsholm, Finland skickat in en ansökan om att genomföra 3 workshops för att öka kunskapen om hur vi kan öka jämställdheten i det offentliga rummet. Ungdomar står i fokus för satsningen. Tyvärr beslutade NIKK (Nordisk information om kunskap om kön) den sista maj 2018 att inte bevilja stöd till oss, så nu börjar arbetet med att hitta en annan finansiär.

 

 

Gränsregionalt samarbete kring ungas psykiska ohälsa utvecklas

Vänorterna Umeå, Harstad i Norge och Vasa i Finland fortsätter att undersöka möjligheter till att samarbeta kring ungas psykiska ohälsa och se vilka metoder och områden som vi kan utveckla genom att lära oss av varandra.

Den 19 mars 2018 hade vi ett möte via Skype som underlättar för nordiskt samarbete, mellan fyra orter, där tekniken var med oss hela vägen. Den 13 juni träffas parterna fysiskt i Umeå för att projektplanera.

 

Projekt om hur vi kan lära oss om integration av varandra beviljat!

Föreningen Norden/Nordiskt informationskontor fick den 1 mars 2018 klartecken från Nordiska ministerrådet att vi beviljats stöd till ett nordiskt samarbetsprojekt för hur föreningar i Sverige, Finland och Norge kan lära av varandra när det gäller att arbeta med integration av invandrare i föreningslivet. Vi är givetvis jätteglada över detta och hoppas kunna dra igång med de utåtriktade aktiviteterna, som bland annat omfattar föreläsningar och studiecirklar, efter sommaren. Vi uppdaterar vår webbplats så snart vi har mer information.

AKTUELLT 2017

Föreläsning gav inspiration från Island om hur löneskillnaderna kan minska

Maríanna Traustadóttir

Island rankas för nionde året i rad som bästa land i World Economic Forums jämställdhetsrapport, tätt följt av flera nordiska länder.

Den första januari 2018 tog världens mest jämställda land ytterligare ett steg för att minska orättvisorna mellan könen. Då införs en ny lag om lika lön för lika arbete på isländska arbetsplatser.

Föreningen Norden arrangerade tillsammans med Utrikespolitiska föreningen i Umeå den 14 november 2017 en föreläsning med isländska Maríanna Traustadóttir, en nyckelperson i isländskt jämställdhetsarbete. Läs mer om det spännande arbetet i vår artikel.

Spännande förstudie om affärssamarbeten för mikroföretagare på landsbygden i Kvarkenregionen

Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor i Umeå har beviljats stöd av Region Västerbotten för att under hösten 2017 genomföra en förstudie om gränslöst innovativt företagande på landsbygden i Västerbottens län och i Österbotten.
Syftet är att förstudien ska resultera i en ansökan till Interreg Botnia-Atlantica programmet våren 2018. Fokusområden som diskuterats är gårdsbutiker, kreativa och kulturella näringar och kultur-och naturturism. Under hösten kommer ett antal träffar mellan olika företag och aktörer att genomföras.
Vill du och din organisation veta mer eller kanske vara med i det fortsatta arbetet? Kontakta verksamhetsledare Annika Nordenstam, annika.nordenstam (at) norden.se för mer information. Du kan också läsa mer om förstudien i ett utdrag från vår förstudieansökan.
Första mötet för företagare i de båda regionerna ägde rum på Häljegård den 29 september. En behovsanalys är ett av resultaten från mötet.

Förhoppning om framtida samarbete mellan vänorterna Umeå, Harstad och Vasa

Helgen den 23-24 september 2017 hade Föreningen Umeå fint besök från Föreningen Norden Harstad og Omegn. Föreningarna träffade Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor i Umeå för att diskutera framtida samarbetsmöjligheter mellan de tre vänorterna Umeå, Harstad och Vasa, inom området ungas psykiska ohälsa och ett webbmöte planeras mellan de tre orterna i slutet av november.

 

Gränsöverskridande studiecirkel för en jämställd arbetsplats gav mersmak

Under april och maj 2017 pågick en pilotstudiecirkel på temat jämställd arbetsplats, där två studiecirklar bildades, en i Umeå och en i Vasa som läste samma bok ”The Feminist Fight Club”. De två studiecirklarna möttes sedan via länk för att diskutera frågor tillsammans och lära av varandras erfarenheter från svenskt och finskt jämställdhetsarbete inom arbetslivet genom deltagarnas egna erfarenheter. Samarbetspartners var bland annat ABF Umeåregionen och Svenska Folkskolans Vänner i Vasa.

Efter de genomförda studiecirklarna har formerna för studiecirkeln utvärderats för att se om metoden kan passa även andra studiecirklar. Studiecirkelsamarbetet har resulterat i att Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor skickat in en ansökan till kulturfonden för Sverige och Finland med förhoppning om att kunna genomföra fyra föreläsningar under våren 2018 som kommer att vara del i en fortsatt studiecirkelupplägg, med cirklar i  Österbotten och Västerbotten. Fokus kommer att ligga på hur föreningar i båda länder kan lära av varandra om hur man kan arbeta med att integrera nyanlända i sina föreningar. Beslut väntas i början av december 2017.

 

 

Aktiviteter om Finland 100 år, 2017

Finland firar 100 år som självständig nation 2017 och det vill Nordiskt informationskontor uppmärksamma. Temat för jubileumsåret är Tillsammans/Yhdessä och tillsammans med olika aktörer genomför vi under året en rad aktiviteter. Hittills i år har vi uppmärksammat Runebergsdagen den 6 februari, kunnat lyssna på Marianne Folkedotter som berättat om finska krigsbarn, lyssnat till 100 män från finska och svenska manskörer som framfört verk på de båda språken, arrangerat en after work om bilden av Finland och ett Nordiskt gästabud i Bjurholm med finländskt tema. I september genomfördes under SEE-Västerbottens hållbarhetsvecka två välbesökta föreläsningar med den österbottniska författaren Maria Österåker som inspirerade länsbor till att ”Leva mer på mindre”.

 

Konferenser om kreativa och kulturella näringar i Kvarken

I mitten av januari, den 19 januari i Vasa och den 26 januari i Umeå 2017, samlades cirka 100 personer för att diskutera utvecklingsmöjligheter och samverkan inom de kreativa och kulturella näringarna i Kvarken.

Ett resultat av mötena är att en facebooksida: Kulturkvarken skapades, där kreativa och kulturella näringar i Kvarkenområdet kan publicera information om vad som händer både i Västerbotten och i Österbotten.

AKTUELLT 2016

Konferens ”Blå tillväxt som drivkraft i Kvarkenregionen”

Ägde rum den 15 december 2016 på Sliperiet, Konstnärligt Campus, Umeå.

Syftet med konferensen var att vi genom att nätverka, mötas och samtala med varandra ska öka samverkan inom området och ta fram idéer på hur blå tillväxtfrågor kan drivas vidare i Kvarkenregionen, med fokus på gränsregionala projekt och strategier.

Filmer från konferensen >