Nordiskt informationskontor i Umeå
Östra Strandgatan 32
903 33 Umeå

e-post umea@norden.se

fb-logga

Senaste nytt

Nytt Norden informerar augusti >

Berättarkväll i Bjurholm 29 aug >

Nordiskt informationskontor i nya lokaler och med ny verksamhetsledare >

Nätverksträff för näringslivet 22 september >

Tvärnordisk inspirationsträff i Umeå 23 september >

Nordiskt kulturdag i Umeå 29 september >

Finsk-svensk näringssamverkan 13-14 oktober >


 

Vi skapar entusiasm för Norden

Nordiskt Informationskontor i Umeå sprider, på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, information och kunskap om Norden och det nordiska samarbetet. Genom att lyfta nordiska frågor och initiera samarbetsprojekt verkar vi för att bidra till öppenhet, demokrati och gemenskap mellan de nordiska länderna och omvärlden.

Vi är ett av de åtta informationskontor runt om i Norden som arbetar för att synliggöra och främja det officiella och det folkliga nordiska samarbetet. Vi förmedlar också information om nordiska stödordningar och utlysningar samt om det nordiska samhället generellt.


Verksamheten bedrivs med stöd av NMR/NR Umeå kommun Region Västerbotten

kulturfondlogga
 
© Nordiskt informationskontor i Umeå Webbansvarig: kristin@norden.se Uppdaterad 26 Augusti, 2016 - start »