Nordiskt informationskontor i Umeå
Nygatan 14
S-903 27 Umeå

e-post umea@norden.se

fb-logga

Senaste nytt

Tjänsten som verksamhetsledare för Nordiskt informationskontor i Umeå är under tillsättande.

Ny plattform för Nordiska nätverk >

http://www.nordiskenet.org


 

Vi skapar entusiasm för Norden

Nordiskt Informationskontor i Umeå sprider, på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, information och kunskap om Norden och det nordiska samarbetet. Genom att lyfta nordiska frågor och initiera samarbetsprojekt verkar vi för att bidra till öppenhet, demokrati och gemenskap mellan de nordiska länderna och omvärlden.

Vi är ett av de åtta informationskontor runt om i Norden som arbetar för att synliggöra och främja det officiella och det folkliga nordiska samarbetet. Vi förmedlar också information om nordiska stödordningar och utlysningar samt om det nordiska samhället generellt.


Verksamheten bedrivs med stöd av NMR/NR Umeå kommun Region Västerbotten

kulturfondlogga
 
© Nordiskt informationskontor i Umeå Webbansvarig: kristin@norden.se Uppdaterad 24 April, 2016 - start »