Sedan 35 år tillbaka arbetar Föreningen Norden Västerbotten/ f.d. Nordiskt informationskontor i Umeå med att skapa samverkan mellan människor och organisationer i Norden, med hjälp av regionalt och lokalt samarbete.

Genom att lyfta nordiska frågor och initiera samverkansprojekt bidrar vi till öppenhet, demokrati och gemenskap mellan de nordiska länderna och omvärlden. Vi arbetar utifrån dagsaktuella frågor på nordisk nivå och bidrar till att stärka den nordiska samhörigheten.

Till oss kan du och din organisation vända er om ni vill ha hjälp med att:

– Utveckla en nordisk projektidé

– Få information och vägledning om nordiska fonder och utlysningar av nordiska projektmedel

– Hitta samarbetspartners i andra nordiska länder

– Genomföra utbyten mellan olika organisationer i Norden

– Arrangera en konferens med nordiskt tema

Vi deltar gärna även själva som samverkanspart i nordiska projekt och innehar projektledningskompetens.